Zakończyło się postępowanie przetargowe na wybór zarządcy Warszawskiej Opery Kameralnej. Marszałek Adam Struzik i członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski podpisali umowę z Alicją Wegorzewską-Whiskerd – prezesem zarządu Spółki Villa Arte, na zarządzanie Warszawską Operą Kameralną na trzy kolejne sezony artystyczne (począwszy od 1 września br.).

Formułę powierzenia zarządzania instytucji kultury podmiotom zewnętrznym, innym niż dyrektor instytucji kultury, przewiduje ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wykorzystanie takiego trybu postępowania, dopuszczonego przez ustawę, dało możliwość samorządowi Mazowsza wyboru najlepszego sposobu zarządzania instytucją przez profesjonalnych menedżerów. Umowa szczegółowo określa warunki współpracy zarządcy z organizatorem, a także sposób zarządzania instytucją.

 

– W przypadku Warszawskiej Opery Kameralnej – jednostki, która podlega obecnie głębokiej restrukturyzacji – postanowiliśmy sięgnąć po nową, dopuszczoną prawnie, formę zarządzania, czyli umowę o zarządzanie. Myślę, że podpisana dzisiaj umowa pozwoli na ostateczne ustabilizowanie sytuacji WOK oraz jest dobrym prognostykiem na nowoczesne i profesjonalne zarządzanie tą instytucją, z najlepszą ofertą kulturalną, z korzyścią zarówno dla odbiorców z Mazowsza, kraju, jak i zagranicy – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

– Innowacyjne podejście daje możliwość nowoczesnego zarządzania wyjątkową jednostką kultury, którą niewątpliwie jest Warszawska Opera Kameralna. Jestem przekonany, że placówka jest w bardzo dobrych rękach – dodaje członek zarządu Rafał Rajkowski.

 

– Sezon artystyczny 2018/2019 w Warszawskiej Operze Kameralnej otworzymy na początku października premierą opery „Idomeneo” W. A. Mozarta. Kolejne premiery to „Orfeusz i Eurydyka” w reż. Magdaleny Piekorz, nowa produkcja „Wesele Figara” w reż. Grzegorza Chrapkiewicza. Na koniec sezonu zaplanowaliśmy premierę „Czarodziejskiego fletu”. Aktywnie włączamy się także w przyszłoroczne obchody Roku Moniuszkowskiego. Preludium do tego będzie wyjątkowa uczta muzyczna, jaką przygotowaliśmy dla słuchaczy WOK w listopadzie br. – zaprezentujemy nigdy dotąd niewystawiane dzieło Moniuszki pod nazwą „Szwajcarska chata”.  Na jesieni br. Warszawska Opera Kameralna wystąpi także z „Tangiem” Sławomira Mrożka w Tallinie. Zaprezentujemy się także na Festiwalu Oper Kameralnych w Sankt Petersburgu – mówi prezes Alicja Węgorzewska-Whiskerd.

 

Opera nie umiera

Warszawska Opera Kameralna jest instytucją muzyczną o blisko 60-letniej historii. Założona w 1961 r. przez Stefana Sutkowskiego, późniejszego wieloletniego dyrektora naczelnego i artystycznego, Joannę i Jana Kulmów, Zofię Wierchowicz, Andrzeja Sadowskiego i Juliusza Borzyma. Repertuar WOK cechuje różnorodność muzycznych stylów i form prezentowanych dzieł: od średniowiecznych misteriów, poprzez opery wczesnego i późnego baroku, opery klasyczne, XVIII-wieczne pantomimy, opery Rossiniego, Donizettiego, po sceniczne dzieła współczesne, spośród których kilka powstało na zamówienie Warszawskiej Opery Kameralnej. Od 1986 r. Warszawska Opera Kameralna występuje we  własnym teatrze mieszczącym się w zabytkowym budynku z 1775 r. przy al. Solidarności 76b. Siedziba Opery, o kameralnym wnętrzu z doskonałą akustyką, wpisana jest do rejestru zabytków Warszawy. Sztandarowym przedsięwzięciem artystycznym Warszawskiej Opery Kameralnej jest Festiwal Mozartowski. Organizowany od 1991 r. Festiwal Mozartowski stał się coroczną, prestiżową ucztą muzyczną, podczas której wystawiane są wszystkie dzieła sceniczne wybitnego kompozytora, rodem z Salzburga. W tym roku odbyła się jego 28. edycja.