3-go grudnia w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Tbilisi w czasie koncertu „Polskie Drogi” usłyszeliśmy Alicję Węgorzewską oraz Rafała Majewskiego z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Gruzińskiej pod Dyrekcją Pawła Kolti.

 

Tematem przewodnim koncertu „Polskie Drogi” będzie najpiękniejsza muzyka filmowa najsłynniejszych polskich kompozytorów.

Przesłaniem projektu jest promocja polskiej kultury w oparciu zarówno o materiał muzyczny jak i wizualny, przybliżenie twórczości polskich kompozytorów i twórców filmowych dla społeczności gruzińskiej.

http://polonia24.tvp.pl/35039022/30112017-polskie-drogi-czyli-muzyka-filmowa-znad-wisly-w-tbilisi