[special_paragraph]17 września 2011 mieliśmy przyjemność gościć na uroczystości Celebracji Prezydencji Polski W Radzie Unii Europejskiej.
Celebracja odbyła się w Pałacu Chojnata a uroczystość poprowadziła Odeta Moro-Figurska.[/special_paragraph]

Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, Józef Matysiak – Starosta Rawski oraz Krzysztof Malarecki – właściciel Pałacu – oficjalnie powitali przybyłych gości a Alicja Węgorzewska-Whiskerd – diva operowa – odśpiewała hymn Unii Europejskiej.

 

Celebracja Prezydencji Polski 2

 

W skład Komitetu Honorowego weszli:

Wacław Adamczyk

Małgorzata Chechlińska

Jolanta Chełmińska

Wiktor Osiatyński

Andrzej Rzepliński

Katarzyna Sobierajska

Beata Tyszkiewicz

Celebracja Prezydencji Polski 1

Imprezę uświetniły uroczysty koncert fortepianowy muzyki polskiej Janusza Olejniczaka oraz wykład profesora Wiktora Osiatyńskiego pt. „Zadania Polski w Europie”. Po południu odbył się wernisaż obrazu Edwarda Dwurnika „Polonica 2011”. Nie zabrakło też występów zespołów ludowych takich jak Dzieciaki z Boguszyc, Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” oraz solistów piosenki biesiadnej.