Podczas koncertu „Bitwa Tenorów na Róże”w dniu 12 października 2016 w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie wyróżniono szefową instytucji – Alicję Węgorzewską-Whiskerd. W wydarzeniu uczestniczyli wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz dyrektor Kancelarii Marszałka Magdalena Flis-Lichota.

Talent i zaangażowanie

Alicja Węgorzewska-Whiskerd pełni obowiązki dyrektora Mazowieckiego Teatru Muzycznego od kwietnia 2015 r.  Codzienna praca i wielki talent śpiewaczki operowej przyczyniają się do kulturalnego i społecznego rozwoju Mazowsza.

W swoim dorobku artystycznym ma największe operowe role oraz występy na prestiżowych scenach świata. Pieśni Chopina w wykonaniu artystki rozbrzmiały na wszystkich kontynentach, w tym w krajach arabskich. Od lat wspiera muzyczny rozwój młodych talentów oraz angażuje się w akcje charytatywne i kampanie społeczne.

Medal za osiągnięcia

Przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medal pamiątkowy „Pro Masovia” to zwieńczenie 20-letniego stażu pracy artystycznej Alicji Węgorzewskiej-Whiskerd.

Źródło: http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,5565,krzewienie-kultury-docenione.html