W dniu 18 stycznia 2015 Alicja Węgorzewska uzyskała tytuł Doktora Sztuk Muzycznych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Tytuł pracy doktorskiej :

Aspekty tworzenia postaci z połączenia konwencji dramatu antycznego ze współczesnym teatrem operowym w tytułowej partii w operze Benjamina Brittena The Rape of Lucretia.