W Auditorium Maximum UJ odbył się Uniwersytecki Koncert Noworoczny, który nosił nazwę „Z szopką krakowską w tle”. Podczas tegorocznego koncertu wystąpiła Anna Szałapak, która do wspólnych występów zaprosiła Alicję Węgorzewską, Artura Andrusa, Andrzeja Sikorowskiego, Jacka Wójcickiego oraz Jacka i Andrzeja Zielińskich. Zgromadzonych gości powitał Rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Koncert składał się z dwóch części – w pierwszej zaprezentowane zostały m.in. teksty Agnieszki Osieckiej do muzyki Zygmunta Koniecznego. Wystąpiła Anna Szałapak, Jacek Wójcicki, Andrzej Sikorowski oraz Alicja Węgorzewska. W przerwie koncertu, jak tradycja każe wzniesiono toast za pomyślność Uniwersytetu, wszystkich gości, przyjaciół, społeczność uniwersytecką oraz artystów. Podczas drugiej części, którą wypełnił repertuar zdecydowanie rozrywkowy, wystąpił Artur Andrus, Jacek Wójcicki, Alicja Węgorzewska oraz Jacek i Andrzej Zielińscy.

Krakow UJ 2015 1 Krakow UJ 2015 2

 

Źródło: http://cm-uj.krakow.pl/index.php/wydarzenia/galeria/1322