Żródło: http://hospicjum.lubartow.pl/?p=2272
koncert-2014-16W niedzielne popołudnie 19 października 2014 r., w Bazylice św. Anny, odbył się kolejny koncert hospicyjny, zorganizowany przez Parafię pw. św. Anny oraz Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny, m. in. z okazji kampanii społecznej „Hospicjum to też Życie”, organizowanej przez Fundację Hospicyjną, pod hasłem „Pomóż ukoić ból”. Lubartowskie hospicjum sprawuje bezpłatną opiekę medyczną nie tylko nad osobami terminalnie chorymi u schyłku życia, ale również wspiera ich rodziny w okresie żałoby po stracie bliskiej osoby, który jest szczególnie trudny dla dzieci i młodzieży. Często przeżywają one traumę spowodowaną utratą matki lub ojca, której towarzyszy m. in. obniżenie statusu materialnego. Od 2009 r. w ramach Funduszu Dzieci Osieroconych hospicjum pomaga rodzinom, np. w zakupie wyprawek szkolnych i paczek świątecznych, organizujemy wycieczki edukacyjne i pielgrzymki, fundujemy stypendia naukowe. Na realizację tej pomocy pozyskujemy sponsorów. W ramach wsparcia w żałobie rodziny osierocone korzystają na co dzień z hospicyjnych psychologów oraz pracownika socjalnego. Z każdym rokiem rodzin i dzieci przybywa, dlatego też lubartowskie hospicjum chce pomóc jak największej ilości osób.

 

Podczas koncertu pt. ”Świętemu Janowi Pawłowi II” w roku Jego Kanonizacji licznie zgromadzona publiczność usłyszała znane utwory operowe oraz religijne w wykonaniu najsłynniejszego polskiego mezzosopranu – czyli Alicji Węgorzewskiej przy akompaniamencie organowym Roberta Grudnia – solisty Filharmonii Lubelskiej. Poezję Karola Wojtyły oraz fragmenty przemówień Papieża Polaka, który mawiał, że „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela” – recytował ks. Leszek Surma – proboszcz parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku, pracownik lubelskiego Oddziału TVP. Koncert poprowadzili: Małgorzata Gryglicka – Szczepaniak, Dyrektor Lubartowskiego Ośrodka Kultury oraz Michał Filipowicz – koordynator wolontariatu hospicyjnego.

Hospicyjne wydarzenie muzyczne poprzedziła V pielgrzymka służby zdrowia do Bazyliki św. Anny.

Po koncercie, dzięki Parafii św. Anny, publiczność mogła wesprzeć Fundusz Dzieci Osieroconych. Dzięki licznym darczyńcom, którym dziękujemy za życzliwość uzyskano kwotę – 2051,92 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup paczek świątecznych dla rodzin osieroconych, których bliska osoba była pacjentem lubartowskiego hospicjum.