W rozmowie o Bogu, o wierze i o życiu wiecznym:”Jak wyobrażamy sobie życie po śmierci? Pismo Święte mówi, że zmartwychwstaną wszyscy, ale dobrzy doświadczą zmartwychwstania życia, a źli zmartwychwstania potępienia. Jak przygotować się do tego, co nadejdzie po śmierci? – Spróbujmy zaprzyjaźnić się z Bogiem. Nie straszyć nim – mówi Alicja Węgorzewska-Whiskerd.”

http://vod.tvp.pl/audycje/religia/miedzy-ziemia-a-niebem/wideo/27102013-1210/12626290

Miedzy Niebem a ziemia 1 Miedzy Niebem a ziemia