Żrdóło: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/55192,wystapili-dla-trzech-papiezy.html

Długimi owacjami dziękowała publiczność Alicji Węgorzewskiej i Robertowi Grudniowi za koncert dedykowany trzem Papieżom: bł. Janowi Pawłowi II, Benedyktowi XVI i Franciszkowi. Wydarzenie artystyczne zamykało tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Organowy Lublin-Czuby.

Lubin 2013 5 Lubin 2013 4 Lubin 2013 3 Lubin 2013 2 Lubin 2013 1

Koncert odbył się w środę, 25 września, w kościele Świętej Rodziny w Lublinie.

Okazję do takiej właśnie dedykacji nasuwał kalendarz. Rok 2013 ogłoszony został Rokiem Wiary, a w październiku przypada 35. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

Festiwal ma już swoją wierną publiczność, tym razem jednak zarówno liczebność widowni, jak i jej reakcje przeszły oczekiwania organizatorów i artystów. Kościół Świętej Rodziny na Czubach odwiedziły wieczorem w środę, 25 września, rzesze wiernych. Tym razem atrakcją były nie tylko mistrzowskie wykonania muzyki sakralnej, operowej i patriotycznej w wykonaniu Alicji Węgorzewskiej, światowej sławy śpiewaczki, dla której sztuka jest równie ważna, jak działalność charytatywna, oraz Roberta Grudnia, znanego muzyka i kompozytora, który w swojej twórczości łączy wartości artystyczne, duchowe i patriotyczne.

Słowo wiążące w koncercie należało do lubelskiego biskupa Mieczysława Cisły, który w trzech odsłonach przybliżył zasługi dla wiary i Kościoła Papieży, którym dedykowany był koncert. Mówiąc o bł. Janie Pawle II, zauważył: „Jan Paweł II wlał w serca ludzi nadzieję i nastąpiło wielkie przebudzenie i pokojowe dążenie do wolności. Dzięki temu padła „żelazna kurtyna”, wiele narodów bez krwawej rewolucji odzyskało wolność i suwerenność. Ten powiew wolności zaincjowany przez Jana Pawła II przyniósł błogosławione owoce. Ten Papież ukazał nam głęboką wiarę w sens życia człowieka, jego odwieczne przeznaczenie i jak razem z Chrystusem pokonywać wszelakie trudności, których nie szczędził mu los na każdym etapie życia, a szczególnie gdy przyszła starość i cierpienie, jak je przeżyć. Nauczył nas wierzyć w Niebo”.

Odnosząc się do Benedykta XVI, zwrócił uwagę na wielką przyjaźń, jaką darzył swojego poprzednika na Stolicy Piotrowej i Polskę, a także jego zasługi dla udowodnienia, że wiara nie stoi w sprzeczności z ludzkim rozumem. Natomiast mówiąc o Papieżu Franciszku, podkreślił jego wielką wrażliwość na ludzi zagubionych, połamanych moralnie, borykających się z nieszczęściami.

Wątków związanych z historią Polski także nie zabrakło podczas koncertu, a były one związane z przypadającą w tym roku 150. rocznicą Powstania Styczniowego i realizowanym z tej okazji autorskim projektem Roberta Grudnia „Każdemu marzy się wolność”.

– W Polsce jest za mało patriotyzmu.  Wiele podróżuję, m.in. po Austrii, Włoszech i Niemczech. Tam jest bardzo silne przywiązanie do własnej tożsamości narodowej i kultury – przyznała w jednym z wywiadów Alicja Węgorzewska. Dodała, że projekt „Każdemu marzy się wolność” to bardzo ważna i potrzebna inicjatywa, gdyż właśnie upowszechnia patriotyzm.

Jak wyjaśnia Robert Grudzień, uhonorowanie Powstania Styczniowego właśnie poprzez sztukę było dla niego obowiązkiem wynikającym z wychowania przez rodziców. Obowiązkiem, którego wypełnienie było potrzebą w takim samym stopniu naturalną jak konieczną. Właśnie Preludium 1863 na organy Roberta Grudnia w wykonaniu – rzecz jasna – autora wzbudziło największe owacje. Artyści wykonali też pieśni F. Chopina „Leci liście z drzewa”, „Melodia” i „Życzenie”, H. Purcella arię Dydony z opery „Dydona i Eneasz”, C. Francka „Panis Angelicus” i F. Schuberta „Ave Maria”.

Koncert był także okazją do promocji młodych, co stało się już tradycją imprez organizowanych przez Roberta Grudnia. Tym razem w krótkim recitalu zaprezentował się Chór Sensorium z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie. Zespół, prowadzony przez Lucynę Mijał i Marię Korycińską, działa od ośmiu lat i jest laureatem wielu nagród. Jak potwierdziło ciepłe przyjęcie publiczności, także tym razem wypadł wspaniale.