Źródło

27 maja 2013 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kampanię społeczną Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ.MASZ PRAWO. Głównym celem kampanii jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

W konferencji wzięli udział Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Marcin Jabłoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander Sopliński, którzy wspólnie z wszystkimi uczestnikami konferencji podpisali deklarację reagowania na przemoc wobec dzieci. Gośćmi konferencji byli też Ambasadorowe i gwiazdy wspierające kampanię REAGUJ.MASZ PRAWO: prof. Barbara Smolińska-Theiss, Henryka Krzywonos-Strycharska, Anna Jurksztowicz, Alicja Węgorzewska, Agnieszka Więdłocha, Dominika Łakomska i Małgorzata Ohme.

Konferencję prowadziła Ambasadorka Kampanii i dziennikarka radiowej Trójki – Katarzyna Stoparczyk. Pierwszy głos zabrał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który mówił o problematyce przemocy wobec dzieci i statystykach jej dotyczących. Przypomniał też, że w 2010 roku został wprowadzony całkowity zakaz bicia dzieci, ale podkreślił, że należy dalej uczulać i edukować społeczeństwo, by dostrzegali przypadki przemocy i reagowali na nie niosąc pomoc dzieciom.

O potrzebie reagowania na przemoc oraz konsekwencjach jego zaniechania opowiadały ekspertki: dr Aleksandra Piotrowska – psycholog rozwojowy, Dorota Zawadzka – psycholog rozwojowy i Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka, Anna Maria Wesołowska – sędzia i Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka oraz Renata Durda – Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka i Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”.

Dr Aleksandra Piotrowska w swoim wystąpieniu mówiła o konsekwencjach psychologicznych przemocy i krzywdzenia dzieci, o wielkiej traumie, jaką stosowanie przemocy pozostawia w umyśle małego dziecka. Wspomniała również o tym, że należy zmienić tradycję przyzwolenia na bicie dzieci.

Dorota Zawadzka podkreśliła, że problem przemocy wobec dzieci jest ciągle aktualny i bardzo powszechny. Wskazała, że w przypadku, gdy widzimy przemoc względem osób dorosłych, reagujemy dzwoniąc na policje, ale że ten schemat nie działa już w przypadku dzieci i, że to trzeba zmienić. Podkreśliła też, że nie jest to wtrącanie się w sprawy rodziny i naruszanie jej prywatności, oraz że dziecko to taki sam człowiek jak dorosły, tyle że mały.

Sędzia Anna Maria Wesołowska przybliżyła prawne aspekty reagowania na przemoc, w tym również procedurę Niebieskich Kart. Przedstawiła historie, w których takiej reakcji zabrakło oraz ich konsekwencje, mówiła że brak reakcji na przemoc jest równoznaczny z daniem na nią przyzwolenia.

Renata Durda z Pogotowia Niebieska Linia zaprezentowała wypracowane w Biurze Rzecznika Praw Dziecka skrypty reakcji opisujące jak zachować się w sytuacjach, gdy jesteśmy świadkami stosowania przemocy wobec dzieci. Skrypty te powstały we współpracy ze specjalistami – psychologami, prawnikami i praktykami pracy z dziećmi. Będą one rozwijane i uzupełniane o nowe schematy reagowania i znajdą się na stronie www.jakreagowac.pl i na stronie kampanii na FB/Reaguj.Masz prawo.

 

reaguj2reaguj3reaguj4reaguj5reaguj1